Poslání, vize a cíle společnosti

Společnost

 • ČD - Telematika a.s. chce poskytovat spolehlivá telekomunikační, telematická a ICT řešení a služby v nadstandardní kvalitě.
 • ČD - Telematika a.s. chce přicházet s novými řešeními a službami a pružně přizpůsobovat své služby měnícím se potřebám a možnostem zákazníků.
 • ČD - Telematika a.s. chce být společností se stabilní pozicí na trhu.

Zákazníci

 • ČD - Telematika a.s. se chce stát první volbou pro zákazníky, kteří vyžadují bezpečné a spolehlivé služby.
 • ČD - Telematika a.s. chce být nepostradatelným partnerem zákazníků na jejich cestě k podnikatelským úspěchům.
 • ČD - Telematika a.s. chce neustále sledovat potřeby svých zákazníků a nacházet pro ně nové a efektivní způsoby řešení.

Zaměstnanci

 • ČD - Telematika a.s. chce být preferovaným zaměstnavatelem na trhu díky hodnotám, které společnost a její zaměstnanci uznávají.
 • ČD - Telematika a.s. motivuje a uspokojuje potřeby každého zaměstnance individuálně a podílí se na rozvoji jeho kvalifikace. Společnost vytváří každému zaměstnanci prostor pro vlastní seberealizaci s možností přímo se podílet na jejím dalším rozvoji.
 • Všichni zaměstnanci si uvědomují svoji důležitost při týmové spolupráci a sdílejí společné hodnoty, kterými jsou spokojení zákazníci, pozitivní atmosféra, odpovědnost vůči budoucnosti a vůle ke změnám.

Strategie

 • Orientace na zákazníky z řad středně velkých a velkých společností zejména v oblasti logistiky a dopravy, společností s decentralizovanou správou, na telekomunikační operátory, státní správu a samosprávu v České republice a obchodní příležitosti v zahraničí.
 • Naplnění a překonání představ zákazníků při poskytování služeb.
 • Poskytování bezpečných a spolehlivých služeb a řešení na základě individuálního přístupu k zákazníkovi, serióznosti v obchodních vztazích a vysokého standardu a kvality.
 • Monitorování výkonnosti jednotlivých procesů tak, aby byly efektivní, pružné a umožňovaly zpětnou vazbu od zákazníků, obchodních partnerů a zaměstnanců společnosti.
 • Profesionální a proaktivní přístup všech zaměstnanců společnosti při řešení požadavků zákazníků.
 • Pravidelné sledování a vyhodnocování spokojenosti zákazníků, které se zpětně promítá do poskytovaných služeb – pro naši společnost je významný každý ze zákazníků.
Milánek Janoch (6), Viktorie Habartová (6), Martínek (2) a Jakub (6) Zehlovi a Vendulka Habartová (5)

ČD - Telematika a.s. je společnost poskytující spolehlivá a komplexní telekomunikační, telematická a ICT řešení a služby. Vizí firmy je zajišťovat bezpečný provoz a optimální rozvoj telekomunikačních, informačních a dalších elektronických systémů, včetně vlastní rozsáhlé infrastruktury. Myšlenka každého zaměstnance společnosti se může stát základem dalšího úspěšného projektu.